Høyre står igjen med tre ordførere i Nord-Norge etter valget. Med det vi nå vet om partiets planer for Brønnøysundregistrene kan ikke partiet vente seg mange stemmer om to år heller. For denne regjeringen har vært en ulykke for Brønnøysundregistrene. Først avgjorde de at 90 millioner brukt på Statsbyggs registerbygg skulle være forgjeves, registrene skulle heller leie. Fra privatøkonomien vet vi at å eie i det lange løp er rimeligere enn å leie. Unntatt hvis man snart har tenkt å flytte.

Tallene Brønnøysunds Avis har fått ut om eie kontra leiepriser inneholder en del usikkerhetsmomenter, men det er mye som skal falle på plass for å finne den store besparelsen Monica Mæland skisserte, og de er basert på en sammenligning hvor Statsbygg aldri fikk noen mulighet til å forenkle sitt bygg for å konkurrere reelt med utleierne.

I mars kom neste slag mot Brønnøysundregistrene, da digitaliseringsminister Nikolai Astrup brått kom med nyheten at Altinn, som har vært en suksess styrt fra Brønnøysund, skal løsrives fra resten av organisasjonen og ikke lenger ha ledelsen her. Tyngdepunktet flyttes, erfaring viser at da følger ofte ansatte med. Man endrer på suksessoppskriften. På toppen av alt dette kommer budsjettene, hvor regjeringen vender det døve øret til når Registrene tynges av at ett registersystem skal drives mens et annet utvikles, av økte husleiekostnader og av at det i flere år er kuttet med ostehøvel som ledd av den såkalte avbyråkratiseringsreformen.

AS Norge går godt, men i et lengre perspektiv har vi behov for å omstille oss fra å leve av olje til å skape mer vekst i andre næringer. Det er en vanskelig kunst, men en medisin vi vet virker er å spare næringslivet for byråkrati og papirarbeid. Her har Brønnøysundregistrene resultater å vise til. Å digitalisere er å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Når legger de blåblå opp til at det viktige digitaliseringsarbeidet skal svekkes. Det er kortsiktig politikk.

Dersom regjeringen mener vi trenger mindre digitalisering, så får de si det rett ut. For det er signalet de nå sender. I årevis har Brønnøysundregistrene vært det fremste eksempelet på desentraliserte arbeidsplasser og effektiv digitalisering. Politikere har kommet på besøk og solt seg i glansen av det gode arbeidet som gjøres her. Erna Solbergs regjering går inn i historien som regjeringen som ikke trodde på Brønnøysund. Det er trist og også noe overraskende, siden det sitter en stortingsrepresentant fra Brønnøysund i næringskomiteen. Tiden vil vise om det har noen betydning i en regjering som ser ut til å prioritere skattelette foran investering i vekst.