I en stille morgenstund leste jeg med stor interesse artikkelen på side ni i dagens papirutgave av BA (tirsdag 9. november). Her har ordfører Hans Gunnar Holand tydeligvis ment å ta et grundig oppgjør med undertegnede for det han mener er utillatelig adferd fra min side i kommunestyret. Før jeg kan kommentere dette, må jeg be Holand være så snill å avklare et par spørsmål. Til avisa uttaler han nemlig at jeg sendte han et brev datert 4. oktober. Deretter siteres han slik i BA: – Dette brevet inneholder taushetsbelagt informasjon og personopplysninger, og vil derfor være unntatt offentlighet.

Dette stemmer ikke, på flere måter. Det riktige er at jeg 4. oktober videresendte en mail til kommunedirektør Arne Johansen, opprinnelig sendt til BA ved redaktør Matti Riesto. Kommunedirektøren mottok denne følgeteksten fra meg: Vedlagt sender jeg et innlegg som blir publisert i Brønnøysunds Avis. Det er tilsvar til dine og ordførers uttalelser på siste kommunestyremøte. Dette til orientering.

Min antakelse er at kommunedirektøren velvilligst har videresendt mailen til ordfører. Mitt spørsmål blir da: Hva i min tekst er det ordfører Holand mener inneholder taushetsbelagt informasjon?

Forøvrig må jeg påpeke at mitt vedlagte leserinnlegg ble publisert i BA tirsdag 5. oktober under overskriften «Langt over grensen». Innlegget avsluttes med blant annet dette: Det må gjennomføres et ekstraordinært kommunestyremøte der arbeidsmiljøet er viktigste sak på dagsorden. Det må besluttes å gjennomføre et grundig, uhildet og kompetent tilsyn i kommunen, med hjelp fra Arbeidstilsynet.

Det hadde utvilsomt vært en stor fordel om ordfører hadde fulgt denne oppfordringen.

Holand hevder at det er undertegnede som utgjør et alvorlig arbeidsmiljøproblem i Sømna kommune. I artikkelen siteres ordføreren slik: – Det er flere personer, både fra det politiske og administrasjon, som har meldt dette til meg.

Spørsmål: Kan ikke ordfører oppfordre disse personene om å være så frimodig at de tar dette opp med meg direkte på de aktuelle møtene? Utenom ordfører og kommunedirektør har jeg nemlig aldri hørt noe kritikk av min framferd, verken fra medrepresentanter i kommunestyret eller fra administrasjonen. Tvert imot har jeg opplevd mye støtte og ros for at jeg ikke viker unna å ta tak i brennbare saker. Det kommer jeg til å fortsette med.

Når jeg får tid, vil jeg komme med en grundigere kommentar til nevnte artikkel i BA.

Viktor Stein

Kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna