Dette blir første og sikkert siste gang jeg engasjerer meg i debatten om sykehusstruktur og plassering av sykehus på Helgeland.

Jeg viser til brev fra meg til Helse Nord datert 07.02.21 med kopi til pasient- og brukerombudet i Nordland og min fastlege:

«Referat etter sykehusopphold

Ferien min i år ble brutalt avbrutt med det jeg vil kalle en heimeskade. Det skjedde fredag 06.08, og jeg var tilfeldigvis i Bodø på dette tidspunkt. I forbindelse med montering av en markise sammen med min sønn og datter falt jeg hodestups nede i gangen og fikk til sammen 3 alvorlige skader: – høyre skulderblad ut av ledd – brudd i venstre håndledd – brudd i kneskåla på høyre fot

I tillegg ble det påvist benskjørhet dagen etter innleggelse.

Heldigvis skjedde det i Bodø og i nærheten av sykehus, så det gikk fort å komme dit. Skulderbladet greide de å få på plass samme kveld, men håndleddet og kneskåla måtte opereres neste dag. I tillegg var jeg så uheldig å få lungebetennelse mens jeg lå i Bodø, og denne satte meg sterkt tilbake pga. medisinering. Jeg så syner og visste vel egentlig ikke hvor jeg var. Jeg tillater meg å skryte av Bodø sykehus og av trivelig betjening.

Torsdag 12.08. ble jeg overført til Mo i Rana pga. at der var det ortopedisk avdeling. Også denne turen gikk greit, og jeg ble liggende der til 17.08. Fortsatt meget god betjening og behandling. 17.08. fikk jeg beskjed om overføring til Brønnøy sykehjem pga. at de ikke kunne gjøre mer for meg i Rana. Jeg ble sendt med Helseekspressen kl. 1430, og var ikke framme i Brønnøysund før kl. 2030 om kvelden. Denne turen misunner jeg ikke min verste fiende: TUREN VAR RETT OG SLETT FOR LANG OG SLITSOM.

Jeg har egentlig ikke tenkt å engasjere meg så veldig i dette med sykehusplassering, men heldigvis har helseministeren vår satt ned foten og bestemt at hovedsykehuset skal bygges i Sandnessjøen eller omegn. Jeg vil inderlig håpe at det ikke blir noen forandring på dette. Det ryktes at ordføreren i Rana har varslet omkamp, men jeg håper at det blir brukerne som til slutt blir hørt i denne saken. Et argument som sier at sykehuset bør ligge i Mo i Rana pga. at det er den største byen i området, høres jo helt vanvittig for meg som bruker på 84 år.

Per dags dato er jeg innlagt på Brønnøy sykehjem og har det fortsatt bra, med god betjening og service. 25.08. ble jeg sendt på en dagstur til Sandnessjøen sykehus for fjerning av gips og sting samt røntgenundersøkelse av fot og håndledd. Nå har jeg fått bekreftet opphold på Sømna-senteret fra 13.09. til 08.10. Jeg håper da at min helsesituasjon er så god at jeg er i stand til å flytte heim til leiligheta i Brønnøysund.»

Jeg var nok i en sårbar situasjon etter en omfattende skade, men fullstendig klar i hodet, da som nå.

Jeg viser også til svarbrev fra Helse Nord datert 08.10.21: «Helse Nord takker for at du deler dette med oss. Vi ønsker gjerne tilbakemelding på tjenestene våre helseforetak tilbyr; både ris og ros, og vil ta innspillene dine med i arbeidet med å tilby gode helsetjenester til befolkningen i Nord-Norge.») og telefon fra pasientombudet med noe jeg tolket som en takk for engasjementet.

Jeg ønsker helseministeren en god jul og god samvittighet når denne avgjørelsen blir tatt en gang på nyåret. Og jeg minner om avgjørelsen som ble tatt av helseminister Høie.

Med hilsen

Arne Hansen