Finansminister Trygve Slagsvold Vedum forsøker med innlegget «Derfor er jeg for «lakseskatt» på store oppdrettsselskaper» å forklare velgerne hvorfor han som finansminister går inn for å sende en skattebombe til kysten. Finansministeren tegner et bilde av at velferdsstaten kun utvikles av at alt sentraliseres til Oslo og deretter fordeles ut i landet som milde gaver fra en raus finansminister.

Det er her Frp og Finansministeren ser verden på helt forskjellig vis. Norge utvikler seg først og fremst av at vi har lokalpatriotiske eiere som skaper arbeidsplasser og at verdiskapingen blir igjen lokalt. I vårt system vil en andel av denne verdiskapingen havne lokalt gjennom havbruksfond og skatteinntekter til kommunene. I Vedum sin verden skal mest mulig skattes direkte til Finansdepartementet og deretter fordeles ut som milde gaver til kommunene – og da aller mest til Oslo kommune.

Grunnrenteskatt (fra engelsk «skatt på leie av grunnen») er en skatt vi i Norge pålegger næringer som har særlig god lønnsomhet gjennom å utnytte våre felles naturressurser, sier Finansministeren. Han hopper elegant over faktum at havbruksnæringen allerede betaler «leie» av areal opptil flere ganger både med å betale for konsesjonen, produksjonsavgiften og eiendomsskatt til de kommuner som har det. Utover å låne havet som vi for så vidt har rikelig av, tar selskapene med seg både fôr, fisk og anlegg.

Havbruksnæringen har etter at Senterpartiet kom i regjering opplevd skattesjokk på skattesjokk. Først vedtok de å endre formuesskatten for familieeide selskaper som gjør det vanskeligere for lokale patriotiske eiere. Det er disse som virkelig bidrar til lokalsamfunnene langs kysten. Så kom forslaget om grunnrente som en direkte konsekvens medførte store tap for staten gjennom børsfall og reduserte auksjonsinntekter i høst. Næringen har stoppa opp investeringene og dette rammer kystsamfunnene og mange underleverandører. Det er en grunn til at de tillitsvalgte for oppdrettsselskapene bua ut Senterpartiet og Arbeiderpartiet da de protesterte foran Stortinget 24. oktober i år. Hadde Vedum tatt turen ut fra kontoret sitt hadde han sett tusenvis av ansatte som nå protesterer mot behandlingen regjeringen gir denne næringen.

Det er disse Frp kjemper for. Alle arbeidsplassene. All verdiskapingen. Vedum klarer ikke med sitt innlegg å overbevise kysten, de ansatte eller Frp på at dette er en god idé. Frp er fremdeles imot Vedum sitt sentraliserende forslag om lakseskatten

Helge Andre Njåstad

Stortingsrepresentant for Frp