Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling, små forskjeller, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet skal jobbe for utjamning mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land.

For å oppnå rettferdig fordeling trenger vi et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av makt, kapital og bosetting. En sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap har gjort Norge til et høyproduktivt land med gode offentlige tjenester. Senterpartiet vil utvikle den norske velferdsmodellen, styrke den private eiendomsretten og løfte fram folkestyret og blandingsøkonomien som det beste alternativet til markedsliberalisme.

Jorden er en arv som vi forplikter å forvalte for våre etterkommere, og miljø- og klimaproblemene er vår tids største utfordring. Dette er en ramme rundt all politikk. Natur, miljø og klima må derfor sees i sammenheng med alle øvrige samfunnsmål, og sikre en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet.

Senterpartiet vil at Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene. Vi støtter også internasjonale samarbeidsinitiativ som gir effektive, globale utslippskutt.

Fred mellom folk og nasjoner bygger på gjensidig respekt og toleranse. Norge må arbeide for en verden der konflikter løses med politiske og diplomatiske midler. Senterpartiet vil styrke den nasjonale selvråderetten og mener mellomstatlig samarbeid mellom selvstendige land best ivaretar borgernes behov. Senterpartiet vil forsvare menneskerettighetene og den liberale rettsstaten.

Det bor folk i hele Norge, i bygd og by. Det er ingen selvfølge at det er slik, og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik. Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. Vi vil sørge for at arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele Norge, i store og små samfunn.

Er dette noe bare vi som Senterparti-ordførere drømmer om? Er dette forankret i partiet vårt? Kan vi stole på at Senterpartiet faktisk vil jobbe for alt dette? Svarene er nei, ja og ja! Dette er nemlig ordrett det som står på første side i Senterpartiets stortingsprogram. Vi mener dette er viktig, og håper du også synes det.

Godt valg!

Senterpartiets ordførere i Nordland

Kari Anne Bøkestad Andreassen, Ordfører i Nordland fylkeskommune

Torhild Haugann, Ordfører i Vevelstad kommune

Eilif Kristian Trælnes, Ordfører i Brønnøy kommune

Hans Gunnar Holand, Ordfører i Sømna kommune

Aina Nilsen, Ordfører i Hadsel kommune

Britt Kristoffersen, Ordfører i Hamarøy kommune

Berit Hundåla, Ordfører i Vefsn kommune

Elisabeth Mikalsen, Ordfører i Røst kommune

Ellen Schølberg, Ordfører i Grane kommune

Frank Johnsen, Ordfører i Vågan kommune

Gisle E. Hansen, Ordfører i Sørfold kommune

Harald Lie, Ordfører i Hattfjelldal kommune

John Danielsen, Ordfører i Øksnes kommune

Karl Erling Nordlund, Ordfører i Sortland kommune

Knut Nordmo, Ordfører i Andøy kommune

Lillian Rasmussen, Ordfører i Moskenes kommune

Marlen Rendall Berg, Ordfører i Fauske kommune

Monika Sande, Ordfører i Beiarn kommune

Nils Olav Jensen, Ordfører i Dønna kommune

Paul Asphaug, Ordfører i Hemnes kommune

Peter Talseth, Ordfører i Alstahaug kommune

Rune Berg, Ordfører i Saltdal kommune

Trond Kroken, Ordfører i Flakstad kommune

foto
Torhild Haugann toppkandidat for Samarbeidslista i Vevelstad Foto: Jøran Horn