På siste kommunestyremøte fremma Rødt følgende forslag til vedtak :

Brønnøy kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdede på minstesats vedtatt i statsbudsjettet for 2023.

Brønnøy kommune skal så raskt som mulig, som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember : 1000 kr pr mottaker og 1000 kr pr barn.

NAV Sør-Helgeland hadde allerede bevilga et ekstra beløp til alle mottakere av sosialhjelp for desember, tilsvarende en ukes ekstra livsopphold.

Det ble i kommunestyret litt diskusjon omkring den statlig bevilgede 1000-lappen. Det kom forslag om at denne skulle erstatte den kommunale ekstrabevilgningen.

For Rødt var det viktig å få forståelse for at den måtte komme som et tillegg. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Det samme ble resultatet da Vega kommunestyre behandla saken, på initiativ fra Rødt Vega. Vi er selvfølgelig svært fornøyd med dette.

I dag fikk jeg melding fra kommunedirektøren om at ansatte på NAV Sør-Helgeland har brukt helga til å finne alle som har søkt sosialhjelp for desember, og sørga for at den ekstra 1000-lappen kommer på konto i god tid før jul.

Dette er vi svært godt fornøyd med. Vi foreslår at NAV Sør-Helgeland får BA-blomsten, og håper også denne kan komme fram før jul.

Marianne Nielsen

Rødt Brønnøy