Grunnskolene i Nordland arbeider med mål om å sikre alle elevene en helsefremmende skolehverdag. Dette er en spennende og sammensatt oppgave som kun kan løses ved et nært samarbeid mellom skole og hjem. Lærererfaringer og undersøkelser viser at det hver morgen og i mange klasserom i Nordland møter elever som ikke har spist frokost. Det kan være en eller flere elever i samme klasse. Da vet vi at disse elevene blir sultne før matpausen midt på skoledagen, og vi vet også at uten mat og drikke duger hjernen ikke.

På tross av mange år med diskusjoner er mat fortsatt et foreldreansvar. Frokosten og matpakken er spesielt viktig for skolehverdagen. Hva vi spiser og når vi spiser betyr mye for læring, helse og trivsel. Foreldreinnsatsen på dette området er derfor avgjørende for at skolen og hver enkelt lærer skal kunne skape god læring hos elevene.

Skolen skal legge til rette for at elevene får spise sin medbrakte skolemat. Helsedirektoratet har nasjonale faglige retningslinjer om mat og måltider i skolen. Dette er 20 ulike, men enkle retningslinjer vi vet de fleste skolene i Nordland kjenner til og følger. Målet er at «det skal tilrettelegges for regelmessige måltider som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse».

Da mat er så viktig for elevenes hverdag i skolen, har mange skoler i Nordland på eget initiativ etablert gode matordninger som sikrer at alle elevene er klar for læring i skoletiden. Noen kommuner betaler alt det koster, mens andre steder er det et spleiselag mellom skolen og foreldrene. Kreativiteten og viljen til å finne gode løsninger er imponerende.

Å spise er en nødvendighet, men kan også være en hverdagsaktivitet til stor glede. I faget Mat og helse og i det tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring opplever mange elever nettopp glede i selv å kunne medvirke til egen helsefremmende hverdag. Å la elevene tilberede sin egen mat og kanskje også høste sine egne råvarer, er ting vi erfaringsmessig vet skaper matglede for mange.

I mai vil vi slå et slag for matglede. Ti ungdomsskoler spredt over hele Nordland vil få besøk av Villmarkskokk Svein Jæger Hansen. Sammen med eksperter på høsting fra NJFF Nordland fisk og eksperter på bål vil elevene og lærerne få kurs og foredrag om matglede og mat på bål. Dette som et lite bidrag til skolene i deres arbeid med så sikre alle elevene en helsefremmende skolehverdag.

Knut Berntsen

Rådgiver Helsefremmende skoler i Nordland