Sommerjobbprosjektet i regi av John Arne Warholm og Brønnøy Næringsforum er kanskje det beste og viktigste initiativet rettet mot ungdom på Sør-Helgeland i senere tid. Det har blitt en floskel i ordets rette forstand at man skal «satse på ungdommen», og at «barna er fremtiden». Det er selvfølgelig åpenbart, men hva er det egentlig vi har gjort på Sør-Helgeland de siste årene for å gi barn og ungdom noe nytt, noe nyttig – noe de trenger?

Vi har skoler og mange gode tiltak på kultur- og idrettsfronten som er rettet mot ungdom. De kan også gå på kino i de fleste kommunene i regionen, og i Brønnøy har man fått en folkepark. Alt det ovennevnte er viktig og flott, og mye av det er basert på frivillig innsats fra foreldre- og besteforeldregenerasjonene. Det må aldri herske tvil om at dette er prisverdig og bra, men vi tror en av de viktigste erfaringene et ungt menneske kan gjøre seg er å være i arbeid. Å ha en jobb. Å tjene egne penger innenfor arbeidslivets rammer. Å lære de skrevne og uskrevne reglene, både sosialt og formelt. Det å være i arbeid belønnes ikke bare med penger på konto. Et ungt menneske med riktig innstilling kan også høste mange små og store – og svært viktige – lærdommer. Feil innstilling vil raskt bli påtalt og korrigert – noe som også kan være en nødvendig erfaring.

Vi tror også at mange ungdommer ønsker en sommerjobb, uten at det lar seg gjøre. Av mange årsaker, inkludert rasjonalisering og økte kompetansekrav, var det mye lettere å ta inn unge mennesker for å gjøre en innsats om sommeren før i tiden. Dette kan få konsekvenser. Mange arbeidsgivere tenker seg nok godt om før de kaller inn en 28-åring på intervju hvis CV-en mangler ethvert spor av faktisk arbeidserfaring. Bachelor-, master- og doktorgrader er helt nødvendige i et moderne samfunn, men mange er nok av den oppfatning at flere helt essensielle ferdigheter kun kan læres ved å stå i arbeid.

Sommerjobbprosjektet med brønnøyverter har derfor gitt 30 ungdommer på Sør-Helgeland en vesentlig forbedret CV. Et dokument de skal bruke resten av livet. De har utvilsomt også lært mye, de har bidratt til fellesskapet og de har tjent seg noen kroner. Det er faktisk, helt uten ironi, akkurat slik John Arne Warholm la det frem: Vinn-vinn-vinn. Ikke har det kostet mye heller. Prislappen er 20.000-30.000 kroner for å gi én ungdom fire til seks ukers sommerjobb. Kommuner og næringsliv på Sør-Helgeland bør snarest gå sammen og formalisere et varig sommerjobbprosjekt for hele regionen. Greier man å sette av en million per sommer så kan 50 ungdommer tjene noen kroner, polstre CV-en, lære noe nytt og viktig og bidra til fellesskapet hver eneste sommer. Hva kan vi gjøre lokalt for vår oppvoksende generasjon som er viktigere enn dette?