Da det ble avklart hvilke tomter som skulle være med videre i prosessen vedrørende nytt hovedsykehus på Helgeland, så uttalte jeg til media at resultatet av å utelate tomtealternativer på fastlandet ville bli at vi sannsynligvis kom til å sitte igjen med et lite «kysthospital» i Sandnessjøen, mens det store hovedsykehuset ville bli lokalisert til Rana, lengst nord på Helgeland og fullstendig usentralt i forhold til hvor flertallet av innbyggerne på Helgeland bor.

Denne uttalelsen ble av mange oppfattet som frekk og flåsete, men nå drister jeg meg til å gjenta denne, og følge opp med «ja, hva var det jeg sa?»

Dersom vi kunne fått et vedtak om å plassere nytt hovedsykehus på Tovåsen, så kunne hele diskusjonen om plassering av tarmkreftkirurgi vært unngått. Da hadde vi hatt en situasjon der to dyktige fagmiljø fra Mosjøen og Sandnessjøen sammen på et nytt hovedsykehus enkelt kunne håndtert både tarmkreft-kirurgi og de fleste andre typer behandlinger på en utmerket måte.

Mon tro om vissheten om at dette faktisk er riktig, kan være begrunnelsen for at både Rana kommune og Nordland fylkeskommune var så avvisende til forslag om å plassere nytt hovedsykehus på fastlandet? Forhåndssatte kriterier for valg av tomt til nytt hovedsykehus på Helgeland var skreddersydd for at tomta ikke skulle utenom Alstenøya.

Jeg er overbevist om at den maktkampen og debatten som vi nå ser omkring tarmkreftkirurgi, bare er begynnelsen på en evig maktkamp mellom sykehusene i Rana og Alstahaug, der Rana alltid kommer til å dra «storby-kortet», og der vi som bor på resten av Helgeland blir den store taperen. Det er langt fra både Majavatn, Mosjøen og Vega til Selfors, særlig når minuttene teller.

Ordfører i Leirfjord, Ivan Haugland, har sendt brev til vår helseminister, og påpekt store feil i saksframlegg fra Helgelandssykehuset med administrerende direktør i spissen, der alle tomtene i Leirfjord kommune ble forkastet. Han ber her om en ny og grundig vurdering av tomtealternativene i Leirfjord. Dette støtter jeg selvfølgelig!

Vi er mange som gjerne tar en omkamp for å få belyst de beste tomtene i Leirfjord, da vi ser at dette vil gi et bedre sykehustilbud for våre innbyggere, og at vi aldri vil få ro i denne saka når vi vet at beslutningsgrunnlag for valg av tomt for nytt hovedsykehus er skandaløst dårlig!

Så til denne ukes styresak om kreft-kirurgi:

Nok en gang ser vi at administrerende direktør ved Helgelandssykehuset legger fram ei innstilling til styret som ikke er i tråd med intensjonene fra Høie sitt vedtak fra januar 2020. Saksframlegget inneholder ikke er ei eneste setning om langsiktige konsekvenser for akuttberedskap og fødetilbud for vår del av Helgeland, og forslaget er til forveksling svært likt forslag fra administrerende direktør fra 2019, som ville ha resultert i et hovedsykehus i Rana og et lite sykehus i Sandnessjøen med kun akuttmedisinsk beredskap. Etter å ha fulgt med på siste styremøte i Helgelandssykehuset er jeg atter en gang rystet over hvordan administrasjonen i Helgelandssykehuset med administrerende direktør i spissen opptrer mot styret. Heldigvis ble saka utsatt.

Jeg mener at det nå er på høy tid at ledelsen ved Helgelandssykehuset legger om egen strategi for gjennomføring av strukturvedtaket, slik at troverdighet og profesjonalitet blir ivaretatt.

Det er stor frustrasjon og irritasjon over prosessens mangel på involvering og saklighet både blant ansatte ved sykehuset i Mosjøen og ikke minst berørte kommuner, innbyggere og pasienter som sokner til andre sykehus enn Rana.

Vi har krav på å bli hørt, og vi mener faktisk at ansatte og innbyggere innehar mye kunnskap som kan danne grunnlag for gode beslutninger.

Jeg minner til slutt om hva helseminister Høie sa da vedtak om ny sykehusstruktur på Helgeland ble fattet: «Vi skal skape et sykehustilbud på Helgeland som resulterer i at alle innbyggere på Helgeland skal få et bedre tilbud enn i dag.» Dette betyr i klartekst at vi forventer at det etableres et bredt poliklinisk tilbud i Mosjøen samt at man sikres gode og trygge pasientforløp ved akutt sykdom. Vi forventer også en styrking av tilbud innen psykiatri, og at akuttpost som nå utredes må lokaliseres til Mosjøen. Vi aksepterer heller ikke at dagens funksjoner i Mosjøen røres før nytt hovedsykehus står ferdig, dette etter løfte fra administrerende direktør.

Dessverre så må jeg innrømme at jeg foreløpig ikke ser noen signaler på at ledelsen ved Helgelandssykehuset har noen som helst planer om å ta innbyggerne i vår del av Helgeland på alvor.

Berit Hundåla

Ordfører

Vefsn