Folk i Grane, Hattfjelldal og Vefsn har kjent det på kroppen over mange år. Kampen om fødeavdelinga tapte de i 2003, fødestua forsvant i 2016 og reiseveien ble lengre. Folk i Brønnøysund står midt i en krise med nedstengt fødestue. Folk i øykommunene har i årtier sett med angst på stadige forslag om at Sandnessjøen sykehus skulle bli nedbygd og lagt ned, og at dermed alt av akutt- og fødetilbud skulle være timesvis unna. Seinest i 2019 sto vi der igjen. Så kom Høies sykehusvedtak, og det ble skapt håp og en gryende tillit til at alle skulle trygges, og at fødeavdelingene var berget.

Men for oss som jublet over vedtaket, så er det bare en ting å si: vi ble lurt. Lurt av en foretaksledelse som sa at de støttet vedtaket og skulle legge alt fokus på å jobbe det fram. At pasientsikkerhet sto fremst for dem, og at føde- og akuttilbudet var sikret i all framtid på kysten. Dette settes nå i spill av en administrerende direktør som nok en gang viser at hun heller vil tilbake til sitt opprinnelige forslag med det største tilbudet samlet i nord.

Hulda Gunnlaugsdottir vet at kirurgien ved et hovedsykehus bør styrkes, ikke flyttes bort. Hun vet at hvis kreftkirurgi flyttes, så er den faglige motoren plassert på Mo, og andre funksjoner flyttes lett etter på sikt. Uten kirurger, ingen akuttkirurgi, og uten akuttkirurgi ingen fødeavdeling. Hun sier det selv i sine sakspapirer til foretakets styremøte onsdag; uten kreftkirurgi taper man kompetanse, det blir vanskeligere å rekruttere, det svekker utdanningen av nye leger. Så hvorfor skal det flyttes bort fra det som skal være hovedsykehuset? Utdanning av nye leger har Helse Nord sagt at hovedsykehuset skal ha, derom er det ikke tvil. Hovedsykehuset skal også serve DMSet i Brønnøysund med spesialister, hva skjer med det hvis sykehuset bygges ned? Det er svak retorikk og umulig å følge henne når hun skriver at hovedsykehuset vil styrkes av at kreftkirurgien flyttes bort. Kapasitet er kun et påfunn, og klarer ikke å skjule at Gunnlaugsdottir ikke vil satse! Hvor er ambisjonene? Hun fortsetter med dette å skape uro ved alle deler av sykehuset. Vi mistenker at hun vil ha et lite landsbyhospital med planlagt dagkirurgi i Sandnessjøen, slik hun selv foreslo i 2019. Det er Mosjøen i reprise. Dette er livsfarlig for hele Sør-og Midt-Helgeland. Det forrige styret i Helgelandssykehuset avslørte Hulda på dette og stemte henne ned. Det gjorde også politikerne. Det nåværende styret bør nå gjøre det samme og stoppe henne. For godt.

Line Rønning Føsker

Bunadsgeriljaen Ytre Helgeland