Det er onsdag 14. februar og formannskapet har møte. På agendaen står sak om fremtidig skolestruktur i Brønnøy. SV har på nytt bestemt seg og sammen med Høyre, Sp, Rødt og Frp vedtar partiene med 5 stemmer å gå for modell 1.5.  Nordhus skole har med dette vedtaket gått klar av ny struktur.

Taperne i denne saken er Ap og administrasjonen på Rådhuset. Gjennom hele valgkampen har Ap vært åpne for å legge ned Nordhus skole, og oppvekstsjefen har ledet et utredningsarbeid som konkluderte med at det beste er om Nordhus skole med sine 100 elever snarest går over i historiebøkene.

I Høyre tror vi at alarmen gikk på Rådhuset etter dette formannskapsmøtet.  Det er på dette tidspunktet 1 uke til kommunestyret skal fatte sitt vedtak.  Hva kan gjøres for å få snudd vedtaket?

En sak med stor prestisje for både Ap og administrasjonen ser ut til å ende i et mageplask.

Det er åpenbart at nøkkelen ligger i SV som har vinglet fra å støtte Ap til å ville bevare Nordhus. Det er her muligheten ligger for å få snudd vedtaket til kommunestyret.

Merethe Paulsen Blomstervik som er HTV for Utdanningsforbundet har et meget interessant debattinnleg i BA (25. febr.) der hun beskriver noe av spillet i kulissene.  Hun beskriver møteaktivitet mellom kommunedirektør, oppvekstsjef og rektorene på Salhus og BBU der negative konsekvenser som følge av 1.5-vedtaket i formannskapet var tema.

Det er ordfører Aglen som står bak initiativet til at kommunedirektøren og administrasjonen har møte med bare 2 av rektorene. For Høyre ser det ut til at samrøret mellom politikere og administrasjon er forsterket med Ap og SV.  Etter vår oppfatning har kommunedirektøren fremstått som mer politiker enn kommunedirektør når vi ser hvordan miljøet på Salhus og BBU blir påvirket.

Kommunedirektøren sier at "møtet ble gjennomført med kun sentrumsrektorene [fordi] det var modell 1,5 som var vedtaket i formannskapsmøtet".  Rektor på Salhus sier dette om informasjonen hun ga etterpå til sine ansatte;  "Jeg uttalte meg ikke om 1.5, men 0". Hva er sant?

Rektor ved Salhus gir informasjonen fra kommunedirektøren videre, effekten er at det oppleves som såpass skremmende at 70 skoleansatte ved Salhus og BBU skriver under et opprop om at modell 4.0 må velges. Dette passer meget godt for både Ap og administrasjonen, og under kommunestyret bruker Ap dette som et bevis på hva fagmiljøet foretrekker.

Noen har i etterkant sagt at de ikke skjønte hva de egentlig skrev under på.

Vi kjenner ikke til hvordan SV blir presset til å endre standpunkt fra formannskapet, det er i hvert fall meget vanskelig å skjønne hvordan varaordfører fra den 14. til den 21. februar kan endre oppfatning så voldsomt.

Men de snudde, og sammen med Ap tvang de gjennom modell 4.3 som vi ikke kan se at noen fagpersoner foretrekker.  I deres vedtak er det tydeligvis ikke viktig hva fagfolk mener, merkelige saker dette!

I Høyre får vi mange tilbakemeldinger på hvor splittende denne saken er for Brønnøy.  Skoler og ansatte er satt opp mot hverandre. Lokalsamfunnet på Nordhus er bekymret for sin fremtid, det er mange som frykter at vedtaket til Ap og SV er starten på slutten for skolen.

Rune Moe, partileder Høyre Janitha O. Singdahlsen, Høyre Tore Tveråmo, Høyre Andrea Dahl Larssen, Høyre Ørjan Moe, Høyre