Den såkalte nærpolitireformen har vært planlagt lenge, nå er vi i utføringsfasen. Derfor er det så merkelig at det ikke virker som om politiet har planen klar.

Hovedtanken bak reformen er god. Dagens kriminalitet krevet mer spesialisering, blant annet når det gjelder hvitsnippforbrytelser og kriminalitet på internett. Og med behov for bedre beredskap døgnet rundt hele uka kan det også være klokt å sentralisere politiressursene noe.

Problemet er at det kan se ut som om man tar bort beredskap klar før man har en plan for å erstatte den. I forrige uke skrev vi om Bindal lensmannskontor, som har fått 1. april som sluttdato. Ordføreren i Bindal var spent på hvilken løsning innbyggerne nå vil få. Det var hun ikke informert om.

Når politimester Tone Vangen får konkrete spørsmål om informasjonen til Vega og planene for beredskap der, så svarer hun unnvikende. Vi får de samme gamle svarene om at «ting skal bli bedre», men Vangen sier i samme åndedrag at man «så vidt har begynt å se på» hvordan bemanningen på Vega skal løses framover. Det framstår med respekt å melde som lovlig sent å se på dette. Dersom sivilt ansatte på Vega skal sies opp og det allerede er klart at lensmannen slutter, så er det på høy tid at politimesteren og hennes etat lager en plan for beredskapen i Vega, og i Bindal. Og at de deler den med ordførerne og oss andre.