Tonen var ifølge MC-folket vennlig fra politifolkene som sto på begge sider av MC-klubben Twin Heads på Skogmo tidligere i måneden. Politiet forventet et stort MC-treff med besøkende fra MC-klubber som politiet betegner som kriminelle. Ifølge politiet tilhører også Twin Heads MC på Skomo det kriminelle MC-miljøet i Norge, noe klubben avviser.

Helgen på Skogmo ble rolig, det store treffet var koronaavlyst, det var kun klubben selv og noen gjester som var samlet i klubbhuset. Politiet satt igjen med «bifangst»: trafikksyndere som etter det vi kjenner til ikke har noen tilknytning til MC-miljøet. Å karakterisere klubber og miljøer som kriminelle, slik politiet her har gjort, skal sitte langt inne. Det er ikke politiets jobb å forhåndsdømme, i så måte er det viktig at etaten veier sine ord når de skal fortelle om sin beredskap og handlinger mot deler av MC-miljøet.

Når det er sagt, så er det forskjell på MC-klubber. Med sin symbolbruk knytter klubben på Skogmo seg til et nettverk av klubber hvor Hells Angels sitter på toppen av pyramiden. Dette er et miljø som gjentatte ganger har vist at de er villige til å ty til vold for å forsvare klubbens interesser og ære. Det ligger innebygget i klubbenes egen logikk at brødreskapet trumfer det meste, i noen tilfeller også norsk lov. Ifølge en Kripos-rapport fra 2012 var 70 prosent av Hells Angels-medlemmene da straffedømt. Det hører med til historien at Hells Angels har bestridt denne statistikken og ment at tallene inneholdt mange ikke-medlemmer.

Man kan godt diskutere hvorvidt dette kvalifiserer til å kalle klubbene i seg selv kriminelle eller å kalle tilknyttede klubber kriminelle, det bør man strengt tatt føre bevis for. Politiet på Helgeland har ikke lagt fram noen dokumentasjon på at Twin Heads i seg selv er kriminelle. Men forhistorien til Hells Angels-medlemmene taler for seg. Når Twin Heads knytter seg til dette miljøet, så skal de ikke være overrasket over at de tiltrekker seg politiets oppmerksomhet. Hells Angels har ikke tiltrukket seg de store overskriftene de senere årene, men klubbens forhistorie gjør det naturlig at politiet er oppmerksomme på dem. Det gjelder også klubber som velger å uttrykke sin støtte til Hells Angels-miljøet, selv om de ikke har samme rulleblad som dem.