I sterk kontrast til ordførerens bastante nei til å ha legevakt kun på fastlandet, ser vi nå at varaordføreren og leder av Vega Ap sier jo, selvfølgelig skal vi det!

Innlegget fra Ap-lederen innledes med en lang historiefortelling om hvordan det var før i tia og hvor stor utviklingen har vært i ambulansetjenesten.

Ap-lederen forteller videre i sitt innlegg om en befaring på det nye distriktsmedisinske sentret i Brønnøy og hvor bra det kommer til å bli der. Det har hun rett i. Planlagte f.eks kontroller og røntgenundersøkelser i Brønnøy kan bli enklere for oss fordi det går oftere båter dit. Så det gleder vi oss til. Men Ap-lederen forteller videre at det er en sjans for at vegværingene ikke får ta del i dette. Det må bero på en misforståelse, for dette senteret er jo bygd for oss også. Det er jo en del av Helgelandssykehuset, som er vårt sykehus.

Ap-lederen viser så til «en spennende synergi mellom den kommunale legevakttjenesten og sykehusets tjenestetilbud» og at vi vegværinger blir «annenrangs borgere som blir avspist med gårsdagens teknologi og fjorårets tilgang til faglig kompetanse» hvis vi ikke tar del i denne legevakttjenesten. Dette må jo, med respekt å melde, være forsøk på bortforklaringer.

For det hun ser ut til å glemme er at parallelt med at ambulansetjenesten har hatt enorm utvikling, så har vi bygd opp en legetjeneste, inkludert laboratorie, her ute som er særs god! Stabil og med virkelig høy kompetanse.

Vi er i den heldige situasjonen at vi har fire fastboende leger på øya. Tre av dem har til nå hatt et ansettelsesforhold til Vega kommune. Kommuneoverlegen vår er med sine 18 års erfaring på Vega, den best kvalifiserte i mange mils omkrets. Hvis vi ikke evner å holde på henne og de andre, hvordan i all verden tror man at man skal greie å rekruttere leger og fastleger i ei tid med legemangel?

Leger og ambulansepersonell utfyller hverandre i sitt arbeide. F.eks i en situasjon der en skulder er ute av ledd eller ved hjertestans. Det er samme krav til ambulansetjenesten på Vega som i Brønnøy, både til kompetanse og utstyr. Slik vil det også være, uansett hvordan vi organiserer legetjenesten her ute. Selv om kvaliteten på ambulansetjenesten har hatt en enorm forbedring, er vi fremdeles avhengig av legen. F.eks kan legen gjennom en helg følge opp eldre med lungebetennelse eller andre kraftige infeksjoner og dermed kanskje unngå innleggelse.

Vega er og blir en øykommune. Skal vi til Brønnøy så må vi i båt eller helikopter. Så uansett hvor bra legevaktordningen som etableres i Brønnøy blir, er veien dit like lang.

80-90 prosent av legevaktoppdragene kvalifiserer ikke til ambulanseoppdrag, men de må likevel håndteres. F.eks ungdom med angst og depresjon, voksne med psykiske lidelser, barn med glasskår i foten, magesmerter, småkutt, feber med ukjent årsak hos beboer på sykehjemmet, selvmordsfare osv. Det virker både uhensiktsmessig og svært ressurskrevende å sende disse pasientene til en legevakt i Brønnøysund.

For belastningen med å bli sendt over fjorden er det pasienten som må bære. I mange tilfeller bør de unngås. Eldre pasienter med lungebetennelse, eller små febersyke barn f.eks, kan slippe denne belastningen hvis vi har vakthavende lege i kommunen. I dag kan akutt-sengene (KAD) på sykehjemmet brukes, men får vi beholde dem hvis vi ikke har vakthavende lege her?

Så må de såkalte pasientfellene nevnes. Der f.eks en ung kvinne med vondt i magen blir vurdert over telefon av vakthavende lege i Brønnøy. Legen vil ha pasienten inn for en sjekk og hun blir transportert fra Vega til Brønnøy. Men så viser det seg at det var en sprukken blindtarm, en graviditet uten for livmoren, et magesår eller noe annet akutt som gjør at turen til Brønnøysund ikke blir til det beste for pasienten. En vakthavende lege på Vega vil minske faren for slike pasientfeller betraktelig.

Ap-lederen viser til gode utredninger og involverende prosesser.  Det ønskes alltid velkommen. Men Vegas fagforeningsnestor, Bjørnar Nilsen, peker i et leserinnlegg på at en allerede kan ha hoppet over flere ledd i utredningene og omorganiseringen. Like viktig er det med alle de faglige vurderingene som er gjort og skal gjøres. Er det legene som har bedt om disse endringene? Hva de ut fra et faglig standpunkt mener, skal jo være grunnlaget for de beslutningene politikerne til slutt skal gjøre. Da må de involveres i hele prosessen, fra start til slutt. Det kan få store konsekvenser om en utelater en så vesentlig del. De som utreder må ha faglig kompetanse.

En stabil og tilgjengelig legetjeneste skaper trygghet. Ikke bare på det følelsesmessige planet. Studier viser at nettopp stabilitet reduserer sjansen for akuttinnleggelse og dødelighet med over 25 prosent. Når legen kjenner oss og vår sykdomshistorie øker sjansen for å fange opp riktige symptomer og gjøre riktige behandlingsvalg. Jeg vil igjen oppfordre til at ressursene brukes på å beholde og ruste opp legetjenesten på Vega. Det vil være best for alle, for økonomien, for de ansatte og ikke minst for pasientene!

1. desember skal vi gå i fakkeltog for legetjenesten på Vega. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å gå sammen med oss for tjenesten!

Med vennlig hilsen

Ann-Hege Lervåg