- Når vi bygger fremtidens Norge, må vi ha kloke hoder og flinke hender, og det har dyktige fagarbeidere, sa daværende Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i 2019.

- Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, sier statsminister Erna Solberg. - Vi må fremsnakke mesterne, ikke bare masterne, sa Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre nærmest til det kjedsommelige under forrige valgkamp. Norge vil trenge flere fagarbeidere i fremtiden. Skal vi tro framskrivningene, kan vi mangle hele 90 000 fagarbeidere allerede i 2035. OECD anslår at havnæringene vil skape 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 og Maritimt Forum Nord beskriver en «uoppdaget maritim revolusjon», der den norske havbruksvirksomheten forventes å ville sysselsette 3000-5000 nye sjøfolk i løpet av de neste 5 årene. Ifølge Maritimt Forum Nord er revolusjonen «uoppdaget» fordi kun et fåtall skoleeiere ser ut til å ta høyde for å styrke utdanningskapasiteten innen maritim sektor. Havbruksakademiet tar utfordringen og har, med støtte fra Torghatten ASA og de fem kommunene på Sør-Helgeland, søkt Utdanningsdirektoratet om ny linje for maritime fag.

På Norges-toppen Ved årets opptak til videregående skole i Nordland søkte hele 60 prosent yrkesfaglige utdanningsprogram, melder Nordland fylkeskommune. Dette gjør Nordland til ett av de to store yrkesfag-fylkene i Norge. Utviklingen er i tråd med politikernes mål om en satsning på yrkesfag, og næringslivets behov. Lokalt er Teknikk og industriell produksjon (TIP) linjen med høyest søkertall ved Brønnøysund videregående skole mens Havbruksakademiet opplever rekordsøkning med 67 søkere til Vg1. Økt søkning til yrkesfag vil nødvendigvis føre til en reduksjon i søkertallene til studiespesialiserende. I stedet for å glede seg over den økte søkningen til yrkesfag, uttalte rektor Sylvi Halseth ved Brønnøysund videregående skole tidligere i vår bekymring over urovekkende lave søkertall til studiespesialiserende linje, med for få som forbereder seg på høyere utdanning.

Blir sett ned på Selv om gjennomføringen de siste ti årene har økt mer for elever på yrkesfag enn for elever på studiespesialiserende, er det fremdeles slik at én av tre elever som begynner på yrkesfag, ikke fullfører. Holdningene mange har til de praktiske yrkene, er sentrale her. I stedet for å snakke ned yrkesfagene, må vi heie frem de som velger det.

Hvorfor velge yrkesfaglig utdanning:

Alle framskrivninger viser at det vil være behov for yrkesfaglig kompetanse i fremtiden

  • Yrkesfaglig utdanning gir variasjon mellom teori og praksis - og lønn i læretiden

  • Fagbrev gir rett til å ta påbygg til generell studiekompetanse og mulighet til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)

  • De som velger studiespesialisering, har etter tre år ikke mulighet til å velge yrkesfag

Alle muligheter - på ett sted Havbruksakademiet har etter tre års drift ikke hatt elevfrafall. I tillegg til yrkesfaglig løp med to år på skole og to års læretid, som avsluttes med fagbrev innen akvakultur eller fiske og fangst, tilbys våre elever generell studiekompetanse (Vg3 Studieforberedende naturbruk), samt mulighet også for studiespesialiserende løp mot veterinær- og sivilingeniørstudier. Med fagbrev i hånden står dørene åpne også for høyere yrkesfaglig utdanning ved Norsk Havbruksfagskole - på samme sted.

Robert Jørgensen Styreleder, Havbruksakademiet

foto
Styreleder Robert Jørgensen i Havbruksakademiet. Foto: Nordnorsk kommunikasjon