Nytt på Nytt ser ut til å ha forelsket seg i Høgskolen på Nesna. Den har figurert i deres nyhetssatire flere ganger i år, og 22. oktober var målet å lokke fram latteren med et innslag om at også middelmådige lærere måtte utdannes et sted. «Dårlig utdanning er også utdanning», het det, før panelet spøkte med forestillingene om at Nesna er en nærmest folketom skole som utdanner middelhavsfarere. Kringkastingsrådet har mottatt flere klager på innslaget.

Sannsynligvis vil rådet, som vanlig, drøfte innslaget og komme fram til at det er innenfor rammene av hva man kan tillate seg i humorens navn. Dette må vi faktisk tåle. Høgskolen på Nesna har hatt en viktig rolle og vil nå forhåpentlig få det igjen, men det går også an å diskutere – og lage humor av – dens spesielle status med mange fjernstudenter og debatten om dens akademiske kvalitet.

Men vi har også lov til å debattere at Norges mest privilegerte komikere velger seg denne skyteskiven i sine tilmålte minutter på fredagskvelden – spesielt når svaret fra Nytt på Nytt-prosjektlederen er at «redaksjonen er svært opptatt av å fokusere på nyheter fra andre steder enn rundt hovedstaden». Det et godt forsett, men faste seere av programmet har for lengst lagt merke til at nyheter fra områder utenfor sentrale Oslo nesten uten unntak får påslengt en morsomhet som bunner i oppfatningen om at dette er langt fra byen og sivilisasjonen.

På dette området har Nytt på Nytt faktisk et forbedringspotensial i å ikke følge magereaksjonen de har bygget opp på stand up-scenene på Oslos vestkant, men heller tenke ut vinklinger som tar utgangspunkt i selve nyheten.

I mellomtiden rister vi av oss Nesna-nedrakkingen i forventning om at skyteskive neste gang kan være institusjonen med det jålete og unorske navnet Oslo Met eller universitetene som kappes om å levere flest mulig forskningsrapporter. Takke oss til en institusjon som rett og slett har som mål å utdanne gode lærere.