Brønnøy skal ansette ny næringssjef. Det er bred politisk enighet om at stillingen må besettes, ordfører Johnny Hanssen er en av flere politikere som har jobbet for dette. Også Brønnøy Næringsforum har vært tydelige på at de ønsket at stillingen skulle besettes da Knut Horn sluttet sommeren 2017. Og i høstens budsjettprosess fant kommunestyret rom til næringssjef-stilling og en personalsjef-stilling fra andre halvår 2019 i budsjettet.

Så langt alt vel. Det er det som har skjedd etterpå som har fått flere til å stusse. Stillingen ble utlyst 22. januar og hadde søknadsfrist 11. februar. Utlysningsperioden var med andre ord på 21 dager. En egen avisannonse tok kommunen seg ikke råd til. I denne perioden har kommunen hatt en «Stillinger ledig i Brønnøy kommune»-annonse i to aviser, men den nevner ikke denne lederstillingen spesielt. Ellers har stillingen vært utlyst på kommunens hjemmeside og facebookside og på nett. Resultatet ble åtte søkere.

Av disse åtte er ordfører Johnny Hanssen, tidligere og påtroppende politiker Stig A. Høyvik samt en ukjent søker kalt inn til intervju. Intervjuer har vært rådmann Pål Trælvik, mannen som har hatt Johnny Hanssen som nær kollega de siste fem år. Også Frank Nilssen, kommunens økonomisjef og fra 15. februar også konstituert rådmann etter Pål Trælvik, har vært med på intervjuene, i tillegg til en representant for Fagforbundet. En tidligere ordfører kan utvilsomt ha erfaring og kunnskap å ta med seg inn i en næringssjef-stilling, men man skal ikke bli overrasket om de fem søkerne som ikke ble kalt inn til intervju reagerer på hvem som har valgt dem bort og foretatt intervjuene.

Rådmannen sier at man har vært oppmerksom på problemstillingen og at den er sjekket med KS-advokater. Men det er ikke alt som er lov som er lurt. Noen ganger skal man kjenne på magefølelsen og det etterlatte inntrykket. I denne saken får man et inntrykk av at hastverk har vært lastverk og at utlysning og prosess har foregått i for små kretser.

Hvorfor har det for eksempel vært så viktig at Pål Trælvik, med sin åpenbare tilknytning til ordføreren gjennom de fem siste år, foretar disse jobbintervjuene etter at en annen er konstituert i hans stilling i Brønnøy kommune? Kunne man forskjøvet denne prosessen med en uke eller to og unngått store deler av bindingsproblematikken? Av hensyn til tilliten til administrasjonen i Brønnøy kommune og viktigheten av denne ansettelsen bør Brønnøy kommune starte på ny, vente på ny rådmann og la denne gjennomføre skikkelig utslysing og en uhildet prosess.

Matti Riesto

foto
Matti Riesto er ansvarlig redaktør i Brønnøysunds Avis.