Brønnøy Høyre støtter fullt ut den vurderingen som kommunestyret i Sømna har gjort gjennom sitt vedtak om å ta rettslige skritt mot Helse Nord i samband med anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester.

Helse Nord har gjennom forhandlingene opptrådt på en slik uryddig måte at det er all grunn til å betvile lovligheten i deres beslutning. Endrede forutsetninger i konkurransen som vil medføre underskudd på driften og dermed være avhengig av kommunal støtte er ett eksempel.

Konsekvensen kan bli at nærmeste rehabiliteringstjeneste blir ca. 550 km unna oss. Avstanden alene vil trolig medføre mindre bruk av rehabiliteringstjenester.

Det kan med dette se ut som om Helse Nord ser på Sør-Helgeland som et skyggeland der deres tilbud til oss innbyggere ikke er så nøye. Det kan vi ikke akseptere.

Samtidig vil vi oppfordre alle partier til å kontakte sine representanter for å finne en politisk løsning, slik at rettslige skritt ikke blir nødvendige. Det er Ap som for tiden har helseministeren og vi forventer at lokale Ap-politikere jobber opp mot egen minister i denne saken.

I Brønnøy Høyre jobber vi i hvert fall sammen med våre helsepolitikere, nå må vi bruke de kanaler vi har.

Høyre forventer også at formannskapet i Brønnøy snarest samles om en uttalelse som støtter Sømna kommune og Helgeland rehabilitering IKS.

Denne saken er for viktig til at vi kan sitte stille i båten.

Rune Moe, partileder Brønnøy Høyre

Tore Tveråmo, varaordfører i Brønnøy