Forrige ukes ærekrenkelse-sak er den siste som går i Brønnøy tingrett under dette navnet. Etter dette er den en del av Helgeland tingrett. Slik sett er dette en trist sorti, for dette er en sak som det offentlige burde sluppet å bruke ressurser på. Flere ganger underveis oppfordret dommeren partene til rettsmegling for å inngå et forlik, men man kom ikke til enighet.

Dermed ble det full skittentøyvask i saken hvor Søren Nielsen AS hadde saksøkt havnesjef Sølvi Kristoffersen og Brønnøy havns tidligere advokat Gunnar Nerdum Aagaard for angivelig å ha kalt to kommuneansatte for «kjøpt og betalt». Det er forståelig at slike beskrivelser oppleves som belastende, men både Kristoffersen og Aagaard nektet å ha brukt dette korrupsjonsanklagende uttrykket – Aagaard sa han hadde omtalt noe som «uheldig». Der står saken. Muligens gir det mye omtalte lydopptaket svar, avspillingen under rettssaken og en redigert utskriving av opptaket BA har fått tilgang ser ikke ut til å gi det.

Siden man ikke har en fasit på hva som ble sagt så står man i stedet igjen med noen som hevder at noe ble sagt og en motpart som nekter for å ha sagt det. En slik sandkasse-strid burde det gå an å bli ferdig med uten å involvere rettsapparatet. De involverte kunne blir enige om en formulering om at det var uenighet om hva som er sagt, men at de «anklagede» uansett ikke mener dette. Istedenfor fikk vi altså en parodi av en rettssak.

Det er ikke godt å si hva vi sitter igjen med etter den. Meningene rundt havna og registrenes nybygg har vært mange og er fortsatt sterke. Der havneforetaket har vært opptatt av sin egen stilling og havnekapital så har et flertall i kommunestyret sett det store bildet – at det må legges best mulig til rette for de viktige Brønnøysundregistrene. Så kan man være uenig i hvorvidt man skal tolerere at dette går utover havna. Eller om det overhodet går ut over havna når de får et nytt bygg. Havneforetaket har uansett rett og plikt til å kjempe for sin stilling som en «stat i staten».

Ellers ble rettssaken en miniversjon av brønnøypolitikken de siste årene, med svært ulik virkelighetsoppfatning mellom ulike politikere og tidligere rådmann Helge Thorsen. Ordfører Eilif Trælnes mener fortsatt at ordene «kjøpt og betalt» ble sagt, selv om Høyre og varaordfører Tore Tveråmo hadde bedt ham om å avklare at de ikke ble det. En slik avklaring kunne muligens lagt saken død, men det er forståelig at Trælnes ikke kunne gå på akkord med det han mente han hadde hørt.

Det gjenstår å se om en dom i denne saken kan bilegge striden. De impliserte partene bør uansett komme seg videre og fokusere på samarbeid og ikke påstander som er benektet sagt av dem som skal ha sagt dem.