Vega har i året som gikk blitt gitt en unik gave, ei gårds- og slektshistorie som dekker en periode så langt tilbake det fins kilder, ca. tidlig 1600 og fram til et stykke ut på 1900-tallet. Opphavsmannen til dette verket, Kåre Steinbru, har fulgt hver eneste gård, kartlagt hvem som har bodd på gården, hvem som er født på gården og hvor det er blitt av dem. Det er umulig å til og med anslå hvor mange timer som har gått med, det er bare å slå fast at dette har vært en livsoppgave for han. En livsoppgave som kjennetegnes med et brennende engasjement og en utrolig systematisk utholdenhet! Det har betydd mye korrespondanse med og besøk i arkiver, der kildene er jordebøker, skattemanntall, skifteprotokoller, folketellinger og kirkebøker. Mange har visst om at Kåre var opptatt med dette stoffet, men at målet for arbeidet hans dekket hele kommunen, tror jeg flere er blitt overrasket over. Gjennom årene har han også brukt sine kunnskaper til å gi vegværinger og tilreisende som har oppsøkt ham, etterlengtet informasjon om slekt.

Vega kommune har som sagt fått givende en Vegas gårds- og slektshistorie, noe som mange andre kommuner har måttet skaffe seg ved å ansette folk og utgi som bindsterke verk. Men takket være en av Vegas ildsjeler, er en viktig del av vår historie blitt berget og gitt oss i form av et moderne nettsted. Kanskje vil ei slik nettside, Vega Wiki, skape et breiere engasjement rundt denne delen av historia vår. I alle fall er ei nettside tilgjengelig for alle på en annen måte enn bindsterke verk. I tillegg vil nettstedet (vegahistorie.no) sette Vega på kartet for både utflyttede vegaværinger og for lokalhistorie-interesserte generelt.

Slik utviklingen i dag er innenfor data, kan en også tenke seg teknologisk videreutvikling med utgangspunkt i ei Vega Wiki. Konkrete eksempler kan være apper knyttet til steder og historie. Og selvfølgelig vil det også være en kilde til undervisning i skolen og framtidig historieskriving.

Hvorfor skriver vi dette åpne brevet? Jo, vi vil at Kåre Steinbru skal få kjenne på takknemlighet fra Vegas befolkning i form av å gi han Vegas kulturpris. For oss som skriver dette, synes en slik æresbevisning å være nærmest selvinnlysende. Kultur og kulturminne er et vidt begrep. På linje med det som har gitt Vega verdensarvstatus, historien rundt dunvær-næringa, er kunnskap om vår gårds- og slektshistorie en overmåte viktig del av vår kultur og identitet. Og ikke bare for oss som lever i dag, men også for de som kommer etter oss.

Vi har ikke funnet statutter for hvem som er verdig Vegas kulturpris. Men her er vel ikke kommuner så forskjellige, så i mangel av det velger vi en tilfeldig kommune ikke så langt unna, nemlig Gildeskål kommune. Her heter det: «Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal henge høyt og være et bevis på årelang innsats og interesse for kulturlivet.»

Så herved oppfordrer vi Vegas valgte representanter til å gi ildsjelen Kåre Steinbru den takk og ære han virkelig fortjener!

Kirsti Holand

Inga Næss

Kjell Grimsø

Inger Pedersen

Per Morten Gullsvåg

Torbjørn Lervik

Jan Olav Osen