Fylkesrådet i Nordland gjør ikke jobben sin når de lager en ny reiselivsstrategi for Nordland som krasjer totalt med fremtidige sommerruter for hurtigbåter. Dette gjøres uten noe form for involvering av berørte parter eller politikere. Dette er en form for demokrati som man finner øst for oss. Opprøret langs Helgelandskysten er startet. Nordland Høyre ber heller fylkesrådet være sin rolle bevisst og skape de rammevilkår som utvikler reiselivet i Nordland for fremtiden.

Nordland fylkeskommune har utarbeidet «Strategien for reiseliv og opplevelser i Nordland, 2023 – 2027» som nå er på høring med utvidet frist til 28.02.23. Saken vil bli behandlet på fylkestinget i april. I strategien står det at «å levere godt på alle fylkeskommunens roller vil kreve en framoverlent holdning, kompetanse og vilje til å gå i front. Først og fremst krever det god samhandling både internt og eksternt». I stedet gjør Fylkesrådet i Nordland det stikk motsatte.

Fylkesrådet i Nordland, som består av Ap, Sp, SV og KrF, har nå vedtatt at opsjon ikke utløses for sommerruten Bodø-Myken-Bodø for perioden sommeren 2024 til og med sommeren 2033. I tillegg at sommerruten Sandnessjøen-Myken skal vurderes ved utløp av dagens kontrakt, etter sommersesongen 2023. Fylkesrådet mener at vedtaket hovedsakelig er økonomisk begrunnet. Først etter at de økonomiske rammene for fylkeskommunene er klar, vil en ta stilling til om en likevel skal forhandle om avtale for videreføring av rutene fra 2024. Skal det gjeninntas, vet man av erfaring at dette kommer til å bli mye dyrere for Nordland fylkeskommune. Dette gjøres uten at de berørte parter blir involvert. Her er ingen form for høring og involveringen skal skje etter vedtaket er gjort.

Sommerruten binder sammen mange av de mest attraktive øyene på Helgelandskysten mellom Sandnessjøen og Bodø og utgjør produktet øyhopping på Helgelandskysten. Helgelandskysten er et meget sterkt voksende turistmål og mange ønsker å besøke flere steder. Dette har reiselivsbedriftene langs kysten fått god innsikt i og har utviklet et meget godt samarbeid med hverandre.

En stor utfordring nå er at reiselivsbedriftene har markedsført sommerruten til en rekke turoperatører internasjonalt. Disse har sommerruten i sine reiseprogrammer. Forutsigbarhet er avgjørende viktig for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Etter pandemien forventes det at veksten kommer sterkt nå fra internasjonale turister. Da må reiserutene opprettholdes i årene fremover. Hvis ikke kan man forventet en radikal nedgang i omsetningen for reiselivet på Helgeland. Sandnessjøen og Bodø vil selvsagt også påvirkes.

Fylkesrådet må være sin rolle bevisst og skape de rammevilkår som utvikler reiselivet i Nordland for fremtiden.

Beate Bø Nilsen

Gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe