Ser at leder av Vega Arbeiderparti sier at forslag til endring av legetjenesten skal sendes ut på høring til fagforeningene. Det er ikke slik det skal skje igjennom avtalen mellom Kommunenes sentralforbund og fagforbundene. Har ikke Vega Arbeiderparti og kommunedirektøren satt seg inn i arbeidsgivers plikter.

I hovedavtalen står følgende om arbeidsgivers plikter : Arbeidsgiver skal på et tidligst mulig tidspunkt ta de tillitsvalgte og de ansatte med på råd om saker som vedrører omorganisering og andre saker som berører arbeidstakerne. Har arbeidsgiver opprettet en gruppe der alle forbundene og kommune direktøren har vært med. På meg så virker det ikke sånn med alt bråket som har oppstått. Dersom et av forbundene tar tak i denne sak så kan den havne i arbeidsretten.

Denne saken må startes på nytt ved at det opprettes en gruppe av de ansatte ved legekontoret og kommunedirektøren der alle får komme med sine meninger slik at deltakernes synspunkter kommer frem i det som legges frem for formannskap og kommunstyret.

Bjørnar Nilsen

Tidligere hovedtillitsvalgt i Vega kommunale forening