Ap har startet sin valgkamp, og til tross for gode resultater i 2022 velger Ap en negativ vinkling der de allerede nå sier at Brønnøy havner på ROBEK.

Vi velger selv om glasset er halvtomt eller halvfullt. I Høyre velger vi den positive tilnærmingen, selv om perioden har vært krevende.

Vi kommer til å huske særlig den langvarige rådmannssaken og pandemien som medførte restriksjoner og utfordringer vi aldri kunne forestilt oss.

Det har også vært store utskiftninger i kommunedirektørens ledergruppe, dette har naturlig nok gitt perioder med noe lavere kapasitet enn ellers.

Men vi husker også en rekke positive saker fra "vår vakt" i denne perioden.

Nytt registerbygg, nytt havnebygg, ny politistasjon og nytt DMS, dette er bygg med funksjoner som definerer Brønnøy nå og i mange tiår fremover.

For ikke å glemme åpningen av Torghatten Arena og Lille Brønnøyasamt at vi fortsatt har tingrett i Brønnøy!

Med dette som bakteppe er vi fornøyde med å fastslå at;

•            Disposisjonsfondet er rekordstort

•            Lånegjelden er lav

•            Driftsresultatet for 2022 er over 20 millioner i pluss

Ja, det er utfordringer særlig innen helse og oppvekst.  Men glem ikke at Brønnøys økonomiske tilstand i siste regnskap er positiv og solid.

Rune Moe, ordførerkandidat for Høyre

Tore Tveråmo, 4. kandidat for Høyre