Fagforbundet Nordland er en fagforening som har medlemmer i sykehus. Vi er bekymret for helsetilbudet i hele landsdelen vår. Gjennom vår hovedorganisasjon LO både lokalt, regionalt og nasjonalt har vi reagert på prosessen. Tempoet, retningen arbeidet tar og ikke minst involvering og forankring. Men her blir vi ikke hørt. For de tre ukene administrerende direktør har innvilget av utsettelse, over juleferien, gir oss ingenting av det vi ber om.

Det kan godt være at det oppleves som motstand til omstilling det dere ser fra oss, men det er det ikke. Vi er en ansvarlig fagforening med et samfunnsmessig engasjement som forstår behovet for omstilling. Men denne omstillingen. Den er det vanskeligere og vanskeligere å forstå. Tidligere i år vedtok Helse Nord en personell, utdanning og kompetanse strategi (PUK strategi) som skulle drive mobilisering og rekruttering av personell. Denne strategien er knapt nok verdt papiret den er skrevet på dersom den ikke settes ut i praksis. Og nå ligger den i en skuff. For alle ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og administrasjon jobber døgnet på tamp, i et omstillingskappløp mot en spesialisthelsetjeneste som ikke er det beste for befolkningen i nord.

Vi sa ifra i vår at tempoet er for høyt på denne omstillingsprosessen. Vi krevde da som nå at vi snur på alle steiner og gjør mer av det som er bra. Når ikke PUK strategien gjennomføres og utvikles blir det også full forvirring om den påståtte personellmangelen og hvor den egentlig er. For selv om vi ikke har flere leger, bioingeniører eller sykepleiere å rekruttere akkurat nå, så må vi se på hvordan vi kan drive oppgavedeling der vi frigjør kapasitet fra disse yrkesgruppene på oppgaver som kan løses bedre og mer effektivt av annet helsepersonell, administrative stillinger eller teknisk personell. Men det oppleves som om nok personell heller ikke er grunn nok til å beholde et likeverdig sykehustilbud. Så hva er det Helse Nord omstiller mot? En ting er helt sikkert. Denne bremsen på tre uker er ikke noe annet enn et spill for galleriet. Den gir oss ikke et sikrere grunnlag. Ikke bedre utredning. Den øker ikke involveringen. Men mest av alt, den gir oss ingen trygghet om at Helse Nord vil det samme som resten av oss i Nord-Norge: Ivareta dagenes sykehusstruktur for å løse samfunnsoppdraget med likeverdige helsetjenester i hele landsdelen.

På vegne av representantskapet i Fagforbundet Nordland

Line Tollefsen

Nestleder