30. september ble anbudskonkurranse for fremtidig tilbud på småflyplasser lyst ut (FOT-ruter).

Minstekrav til forpliktelse på ruteområde 10 (Bodø-Brønnøysund-Trondheim) er svært foruroligende lesning og overhodet ikke i tråd med de innspill som ble sendt inn fra oss på forhånd. Skulle fasit bli det som Samferdselsdepartementet ønsker seg på vegne av oss innbygger her på Sør-Helgeland, så ender vi opp med et flytilbud som er svært lite tilpasset våre behov!

Det vil f.eks. ende opp med følgende utfordringer:

  • En generell reduksjon i krav til årlige flyseter gjør at reiser må bookes tidligere og man mister mulighet for nødvendig fleksibilitet

  • Krav om ankomst i Bodø senest kl 10 om morgenen, i kombinasjon med krav om siste avgang fra Bodø tidligst kl 16 gjør at dagen i fylkeshovedstaden Bodø blir kort, enten det er sykehusbesøk, møtedeltakelse eller andre ærend som står på programmet.

  • Det er ingen krav til å sikre korrespondanse med fly fra Bodø til Tromsø. Med høstens ruteprogram vil det antagelig ikke vært mulig å ta en dagstur til Tromsø innenfor dette tidsvinduet.

  • Krav om siste avgang fra Trondheim tidligst kl 17 vil gi en svært kort møtedag i Oslo. Dette kravet vil sannsynligvis medføre at oljeindustrien i mindre grad benytter Brønnøysund som overnattingssted før utreise til oljefelt.

  • Lav kapasitet og dårlige rutetider til Trondheim vil redusere Brønnøysund sin attraktivitet for utflyging til midlertidige rigger og annet som det ikke er bestemt skal flys herfra.

  • Lav kapasitet og dårlige rutetider til Trondheim vil bety verre forhold for «langpendlere» samt at deltakelse på møter i naboland krever overnatting ett eller annet sted på veien hjem.

  • Ingen krav om rutetilbud på lørdag (hverken fra Bodø eller Trondheim) gjør at lørdagen fort kan bli flyløs med de ulemper det medfører.

Tildelingskriteriet i anbudet sier: "Som hovudregel skal kontrakten tildelast det tilbodet som har det lågaste kompensasjonskravet for heile kontraktperioda frå 1. april 2022 til 31. mars 2024." Man får altså ikke noe ekstra-poeng for å gi et tilbud som passer bedre for de som skal bruke flyene. Det vil være det samme som å tro på julenissen å satse på at tilbudet som leveres er så mye bedre enn de kravene som stilles. Da er det flaksen som redder oss – ikke forstanden!

Vi krever derfor straks at anbudet endres slik at det tar bedre hensyn til behov hos de som skal benytte tilbudet. Dette kan gjøres før fristen går ut 30. november

Siv Aglen, Arbeiderpartiet

Rune Brennvik, Rødt

Eilert Horn, Sosialistisk venstreparti

Eilif Trælnes, Senterpartiet