Bondelagene på Sør-Helgeland har følgende hovedkrav i årets jordbruksforhandlinger. Det er svært viktig at årets jordbruksoppgjør gir bonden framtidstro.

Nå nærmer vi oss årets jordbruksforhandlinger, og det er store forventninger til Regjeringen om å innfri jordbrukets krav. Vi ser krigshandlinger i Europa som understreker at selvforsyning og matvaresikkerhet aldri har vært viktigere. Samtidig påvirkes driftskostnadene for bøndene voldsomt av ustabiliteten i verden. Årets jordbruksoppgjør må gi bonden framtidstro.

Bondelagene på Sør-Helgeland har følgende hovedkrav i årets jordbruksforhandlinger.

1. Tetting av inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper. Gi bonden et anstendig arbeidsvederlag

2. Styrkede velferdsordninger. Staten må forskuttere avløser tilskudd, sikre bondens ferie, fritid og psykisk helse

3. Styrking av investeringsmidlene, for å møte løsdriftskrav og sikre rekrutering. Egne øremerkede midler til kjøp av gård, Innovasjon Norge støtter ikke dette i dag.

4. Styrket importvern

5. Prioritering av små og mellomstore bruk. Tak på tilskudd for store enheter. Økte tilskudd til mindre bruk.

Bindal Bondelag

Roger Elvheim Fredriksen

Sømna Bondelag

Steffen Hass

Brønnøy Bondelag

Yngvill Moe

Vevelstad Bondelag

Kari Anne Bøkestad Andreasen

Vega Bondelag

Jon A J Floa