Flere vegværinger har den siste uken sagt fra: De er lut lei av det de oppfatter som hensynsløse jegere på øya. I tillegg uttrykkes det også frustrasjoner over at elgprosjektet på øya, med tilhørende helikoptertrafikk, kommer i tillegg.

Det er forståelig at innbyggerne sier ifra. Vegværingene er i utgangspunktet gjestfrie og stolte over sin verdensarvøy, men det kan bli for mye. Da tenker vi spesielt på jakten, som bringer med seg lyden av skudd. I tillegg kommer sikkerhetsaspektet. Det store flertallet av jegere er nok hensynsfulle og vet hva de holder på med, men det er naturligvis svært provoserende og fryktskapende i de tilfellene hvor innbyggerne opplever at de blir skutt på, slik det fortelles om i dagens avis. Slik oppførsel er naturligvis både i strid med sunn fornuft, normal jaktkultur og reglene til Vegajakt. Jegeren i denne saken ble utestengt, og saken ligger nå til vurdering hos politiet. Det er godt å se at det blir reagert, for enhver jakt som ikke er innenfor sikkerhetsreglene er en fare for innbyggerne.

I et større perspektiv og et lengre bilde bør man ha et øye på den totale belastningen på øya. I utgangspunktet er det bra å holde stammene av elg og rådyr i sjakk. Et visst innsig av gjestejegere gir også inntekter til øysamfunnet. Men dette må veies opp mot behovet for at andre vegværinger skal kunne leve normalt og benytte seg av skog og mark. Og jegere som er til fare eller sjenanse bør det reageres mot, slik det har skjedd.

Elgforskningen er i dette perspektivet et mindre problem, i hvert fall når det gjelder fare for liv og helse. Men man kan også ha forståelse for at denne helikopteraktiviteten, når den kommer i tillegg til mye jakt, kan virke sjenerende. Her handler det nok stor grad om dialog. Det blir lettere å tolerere helikoptertrafikken dersom forskerne i NINA informerer godt om hva de skal gjøre, og når de gjør det. Det pågående forskningsprosjektet varer i to år til. Alt i alt er det nyttig for Vega å få mest mulig kunnskap om elgstammen, Vega-samfunnet får noe tilbake for helikopterflygingen.