Kommentarene i Nordnorsk debatt, i Avisa Nordland og i Helgelendingen til innlegget:

«Hovedsykehuset for Helgeland må bygges på Tovåsen i Leirfjord kommune».

Kommentarer gitt av naboer i Rana; av Per Waage, Ståle Paulsen, Jan-Erik Graven og Solfrid Vesterli.

Det tilhører god helse for nordmenn, spesielt for helgelendinger, å få plante sitt ego og utgi sterke meninger i debatt man hverken har legning for eller peiling på.

At man i «innskutte bi-setninger» forsøker å karikere, snakke ned og beskrive en annen person enn vedkommende som undertegner innlegget, synes å være grep som enkelte mestrer veldig bra.

Bak deres ordlegninger i kommentarfeltet, uten kunnskap og uten interesse for faktaforståelse, bør man se til deres kognitive balanse og tenkning. Er det et savn av grunnelement for«sunt bondevett» hos dem?

Burde naboene ha vært igjennom en testing av bondevett, før de fikk anledning til å legge ut sterke meninger om avvikende og «sann løgn» i omgang med talldata?

Ønsker naboene i Rana det beste for god helse.

Harald Nyberg