Onsdag ble formannskapet i Sømna orientert om saken hvor en enke hadde oppdaget at hennes nå avdøde mann hadde betalt for mye for sitt sykehjemsopphold i kommunen. Det måtte flere klagerunder til før prisen ble satt rett, og da viste det seg til slutt at det var kommunen som skyldte henne penger.

Dette er en alvorlig sak. Å være pårørende og å miste noen er tungt nok i seg selv. At man i tillegg skal måtte kontrollere kommunen flere ganger er en ekstrabelastning som alle er enige om at man bør slippe. Det samme gjelder eventuelle økonomiske problemer som blir en tilleggsbelastning til livssituasjonen.

Alle parter er enige i at feil som dette skal unngås. Det eneste positive med denne saken er at den er blitt avdekket og at den fører til endring. Pensjonistforbundet har engasjert seg på nasjonal basis. Det samme gjorde eldreminister Terje Søviknes. Men så gikk han av. Nå må saken følges opp overfor rett departement, slik at kommuner i hele landet tar lærdom av dette.

I Sømna sier ordføreren at det ikke er så farlig at kommunen kom i avisa så lenge det fører til at det nå blir rett. Det er en fornuftig og voksen måte å takle kritikk på. Sømna gjør nå det alle kommuner bør gjøre: Skjerper kontrollen og går gjennom tidligere vedtak for å sikre at slike feil unngås. Saken har vært en vekker for de fleste. Man har et stort ansvar når man fakturerer eldre og syke som kanskje har annet å stri med enn å følge med på regningene. Nettopp derfor bør de ansvarlige følge ekstra godt med.