Direkte, fergefri forbindelse er nok savnet av mange næringsdrivende og private.

Bare en sånn ting som en spesialist som skal ambulere til DMS i Brønnøysund. Pasienter som skal til sykehuset med buss eller bil. En kan ramse opp hvis en vil.

Det skulle være fullt mulig å få til fastlandsforbindelse uten å grave seg ned i tuneller. Se rundt om i Norge og verden for øvrig. Bruforbindelsen Sverige / Danmark er ett godt eksempel.

Så vil noen henge seg opp i at Vevelstad blir utenfor. For 40 år siden ble det i Vevelstad utarbeidet en konsekvensanalyse ang. bru til Hamnøya. Den gang var det mange fastboende på øya og egen skole.

Herrene Brox (skolesjef), Lien (teknisk sjef) og A. Vevelstad (herreds-/fylkesagronom) utarbeidet denne offentlige analysen. Hvilken skrivebordsskuff den havnet i hos kommunen, vites ikke.

Det er ikke bare i Norge og Nordland det er værhardt. Kanskje må bruene stenges i de verste periodene. Men da går ikke fergene heller.

Arbeiderpartiet mener at de er de eneste som står for oppbygging av samfunn med fellesskapsløsninger. Derfor påhviler det lokalpartiene en særskilt plikt til arbeide for gode kommunikasjoner. Lokalsamfunnene må ikke bli utdøende bakevjer der utdannet ungdom (og deres partnere) ikke har noe å komme tilbake til.

Synspunkter fra resignert, innvandret søring.

Liv-Grete Sletner