Har bedriften, avdelingen eller virksomheten der du jobber vurdert muligheten for å ta inn en lærling? Mitt råd er: Gjør det!

Lærebedriftene i Nordland bidrar til å virkeliggjøre yrkesdrømmen for ungdommene våre. Samtidig gir lærlingene mye tilbake, i form av arbeidsinnsats selvsagt, men også nytenkning og utvikling av arbeidsplassens kultur. Det er heller ingen tvil om at de bedriftene som tar inn lærlinger bidrar til egen rekruttering. Kort sagt: Vil du ha arbeidskraft i morgen, ansett lærlinger i dag.

All ungdom i fylket vårt skal få fullført den utdanningen de har begynt på. Som første fylkeskommune i Norge innførte fylkesrådet i 2019 "Læreplassgarantien". Responsen fra nærings- og samfunnsliv har vært meget god, og i dag har 1400 bedrifter meldt seg som læreplassgarantister, det vil si at de forplikter seg til å ta inn lærlinger.

Resultatene fra årets formidling av lærlinger er oppløftende, over 80 % har fått læreplass. Men det er fortsatt noen som ikke har fått plass.

Det gjelder i særlig grad elever innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Innen disse fagene og noen andre (ambulansefaget, portørfaget og aktivitørfaget) står flere flotte ungdommer klare til å gjøre nettopp din arbeidsplass til et bedre sted!

I Nordland er vi så heldige å ha et godt og tett samarbeid mellom skoleeier og nærings-/samfunnslivet. Lærebedriftene tar et stort ansvar for å gi ungdom utdanning i tråd med egne ønsker, og samfunnets behov. Nå trenger vi en ekstra liten innsats fra dere der ute: Åpne opp døren for en lærling! Jeg er sikker på at dere ikke vil angre!

Fredric Persson

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland