Står helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fortsatt på sin uttalelse fra landsmøtet i LHL 11.06.22 , «min viktigste prioritet som helse- og omsorgsminister er å styrke vår felles helsetjeneste, den som sikrer gamle og unge god helsehjelp uansett hvem du er eller hvor du bor?»

Hvis så er, så bør du som generalforsamling i Helse Nord snarest ta en prat med helseforetaket og se om de etterlever dine prioriteringer. Bakgrunnen er at Helse Nord (HN) nå velger å forlate Helgeland når det gjelder å tilby rehabiliteringstjenester til gamle og unge. Ved å kaste Helgeland rehabilitering (HRIS) ut av anbudskonferansen om rehabiliteringstjenester, så betyr det at det å styrke unge og gamle god helsehjelp uansett hvem du er eller hvor du bor blir slettet med et pennestrøk, og er et direkte angrep på helse og omsorgsministeren sin prioritet.

Hvis det blir en realitet det som nå HN gjennomfører så vil det innebære at pasienter som trenger rehabilitering på Helgeland får en reisevei på opp mot 50 mil til nærmeste rehabiliterings sted, er det god bruk av ressursene?, helse og omsorgsministeren sa også at ressursene skal brukes på gode helsetjenester for alle, mener ministeren at HN sitt opplegg for rehabilitering tilfredsstiller hennes ønske? Hvis en pasient i Oslo måtte reise til Levanger for å få rehabilitering, tror du det ville blitt godtatt? Det er faktisk like lang reisevei som pasienter fra Helgeland vil oppleve hvis HN sin anbudskonferanse blir en realitet. Jeg siterer videre: vi mener veien til mål er gjennom en rask tilgang til gode pasientforløp i hele landet gjennom de breie folkehelsetiltakene og gode rehabiliteringstilbud. Er det som Helse Nord nå er i ferd med å gjøre forenelig med ministerens ønske om gode tjenester uansett hvor du bor?

HRIS er en leverandør av disse tjenesten som ministeren ønsker, de lever som kjent resultater på øverste hylle når det gjelder kvalitet innen rehabilitering, de er plassert i Sømna, helt sør i Nordland, de yter tjenester som kommer hele Helgeland til gode, de bidrar til gode pasientforløp slik ministeren ønsker, de medfører kort reise vei for pasientene, slik at ressursene brukes på gode helsetjenester for alle i stedet for transport av pasienter over lange avstander, det er vel også etter ministerens ønske hvis vi legger til grunn hennes uttalelse 11.06.22 sitat: den som sikrer at både gamle og unge god helsehjelp uansett hvem du er eller hvor du bor!

Helseminister Ingvild Kjerkol, nå må du komme på banen og ta alvorspraten med HN, ellers blir dine ønsker /prioriteringer som jeg har henvist til i mitt innlegg nok et bidrag til store ord og ingen handling!

Sømna 17.01.23

Roy Helge Dahle

Lokallagsleder Sømna Senterparti