Mandag mottok De makalause Døråpneren – Nordland fylkeskommunens tilgjengelighetspris. Brønnøyspeiderne har med denne gruppen tatt de funksjonshemmede med inn i fellesskapet. Vinneren er valgt av arbeidsutvalget til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland i samarbeid med fylkesordfører. I sin begrunnelse presiserer de at tilgjengelighet ikke bare handler om fysisk tilrettelegging, men også om å bryte ned usynlige, mentale barrierer, så alle kan delta i samfunnet.

Dette har De makalause gjort år om år helt siden Kirsten og Jens Kristian Østergård i 1995 tok initiativ til å opprette patruljen. Ved siden av sin helhjertede innsats for speidertilbudet helt siden tidlig på 1980-tallet har de funnet krefter til å gi noen av dem som trenger det mest et verdig tilbud. I dag teller De makalause nærmere 30 speidere som deltar sammen med de øvrige speiderne på stort og smått.

Troppen har også inspirert Brønnøyspeidernes kolleger i andre land til å opprette lignende tilbud og slik hatt virkning utover Norges grenser, så vel som hos speiderbevegelsen i Norge. I 2007 ble De Makalause tildelt Diakoniprisen, som deles ut av Det Norske Diakonforbund.

Det står respekt av det arbeidet Østergård-paret har lagt ned med De makalause gjennom årene. Nevnes skal også speiderne Torbjørn Askevold og Raymond Omnø, som hadde ideen og var med på oppstarten. Sammen med Brønnøysund idrettsgruppe for funksjonshemmede (BIFF), som ble startet av Eva Dahle i 1991, har De makalause bidratt til et åpnere samfunn. BIFF-etableringen sprang ut av HVPU-reformen, hvor de funksjonshemmede flyttet ut av intensjonene og kom nærmere resten av samfunnet. Reformen har hatt sterke og svake sider, men intensjonen om at de funksjonshemmede skulle ha mer «normale», selvstendige liv har for mange blitt oppfylt, og organisasjoner som BIFF og De makalause og de frivillige som står bak dem har bidratt til at dette har skjedd.