Du som sannhet tjener,

når alle de andre tier.

Som sier det du mener,

og mener det du sier.

Du som ikke nøler,

når du møter makt.

står ved det du føler,

og det du har sagt.

I bytte mot alt trygt,

i kampen for din rett.

du overvinner frykt,

og aldri går du trett.

På vakt mot diktaturet,

du våger komme nær

trår du med tastaturet,

på maktens ømme tær.

Det frie ord skal vinne,

la det ikke støve ned

Borgerrett skal skinne,

Vokt det som en smed

og om alle bare visste,

at fritt ord er siste skanse

og skulle vi det miste,

har rettferd ingen sjanse.

Ola-Jørn Tilrem