Rootsfestivalen legger ut flere billetter og innfører pant