Stemmene fra krigen; var de alli­erte slemmere enn andre?