Foreslår å bruke 1,1 millioner kroner på ny kinomaskin

foto