Det er totalt 28 elever i klassen. Oppvekstsjefen i kommunen, rektor og lærere var med på gallerivandringen.

Elevene har jobbet tverrfaglig med samenes historie og kultur, noe som er uttrykt gjennom kunsthåndverk og malerier. De har skrevet fagartikkel om temaet og lager nå podkast.

Det tverrfaglige kunstverkstedet er et Den kulturelle skolesekken-prosjekt, hvor elevene blant annet har arbeidet med en fagartikkel om fornorskingspolitikk, lagd samisk gevirkunst samt bidos, globjørn og blodpannekaker. De har også opplevd foredrag og joik med Maret Eira på Bygdetunet. I april skal elevene arbeide med kunstneren Rawnda Carita Eira , som også skal vise sin Ol Tomså-forestilling.

Prosjektet var tverrfaglig. I norskfaget har elevene lest boken «Lappjævel» og i KRLE har de lest og jobbet med samisk tro og religion. De har også sett filmen «Kautokeino-opprøret».

Foto: Privat