Sterkt vekst i artisthonorarer diskutert på bransjefestival: – Det blir «elitefestivaler»