Ungdommen hadde flott støttekonsert for Ukraina

foto