Poli­tikerne vurderer å bruke fond for å støtte Vega Pride