foto
Det er 2019, og Rock and Roll Retribution rocker fra seg på teltscenen under Rootsen. Foto: Simon Aldra

Freddy + Ina = sant