Kultur

Forteller om da lensmannen ble drept under krigen

Her i hovedhuset i Urvollan ble lensmann Arnold Fossem og betjent Alf Skogmo skutt i september 1942. Huset er revet. Foto: Bindal kommune