Kultur

Beskriver ambisjoner for et kulturhus-samfunnshus

Kulturkonsulent Magnar Solbakk har forberedt en vurdering av samfunnshuset som kulturhus, som legges frem for driftsutvalg I tirsdag. Foto: Simon Aldra