Smakebit: Hør fire klokke­klare stemmer fylle kirke­rommet