Lokal filmskaper lager kortfilm med tidli­gere Stjerne­kamp-deltaker