Stinn brakke: – Jeg har ikke kyssa med Terje Nilsen, men jeg har spilt med ham