Slektning startet innsamlingsaksjon for å hedre motstandskvinne