Slektning startet innsamlingsaksjon for å hedre motstandskvinne

foto