En rørende og verdig skild­ring av kata­strofen

foto