Klatret til topps før de disku­terte forfat­terskap